MAŁE GABARYTY

Przy małych konstrukcjach dość istotną kwestią są parametry związane z precyzyjnym wykonaniem „detalu”. W normalnych warunkach, maksymalna granica odchylenia dla naszych realizacji nie przekracza 0,05 mm.