WZORNICTWO

projektowanie wzorów i modeli

Najogólniej można zdefiniować, iż wzornictwo to sztuka projektowania wzorów i modeli zgodnie z oczekiwanym efektem końcowym. Na efekt końcowy składają się dwa podstawowe czynniki: estetyka wykonania i funkcjonalność. Oba czynniki stanowią o tym, czy zaprojektowany i wykonany „detal” będzie atrakcyjny dla finalnego odbiorcy.

W naszym portfolio znajdują się zarówno prace nad prototypami dla przemysłu, jak również prace o bardzo zindywidualizowanym, designerskim ujęciu.